Jezioro Piaseczno leży w granicach Polaszkowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on zespół malowniczo położonych rynien jeziornych, połączonych Małą Wierzycą. W otoczeniu przeważa falista wierzchowina morenowa. Jest tu kilka kompleksów leśnych zdominowanych przez buczyny i grądy. Tuż obok łowiska znajduje się rezerwat leśny "Orle nad Jeziorem Dużym" chroniący grupę 200-letnich dębów. Znakomite miejsce na rodzinne spacery.


Z Piaseczna warto wybrać się także na krótkie wycieczki odwiedzając:


Stare Polaszki. Zachował się tu dwór starosty Skórzewskiego z 1748 roku i Kościół z 1750 r., wyposażenie z XVIII w.

Stara Kiszewa i Zamek Kiszewski. Pierwsza wzmianka o wsi Kissow pochodzi z 1269 roku. Władający wsią od roku 1281 ród Jankowiców odsprzedał ją Krzyżakom w roku 1316 za dożywotnią rentę. W zakolu rzeki zakonnicy wznieśli obronny zamek stanowiący siedzibę władz krzyżackich na tym terenie. W roku 1454 gdańszczanie zdobyli i zniszczyli twierdzę aby zatrzeć ślady krzyżackiego władania. Zamek Kiszewski to obecnie grupa zabudowań leżąca około 3 km na południowy wschód od Starej Kiszewy. Jedyną pozostałością krzyżackiej warowni jest gruntownie przebudowana w XVII wieku brama i baszta przybramna.

Farma Strusi Afrykańskich w Garczynie. Hodowla została założona w lipcu 1993 roku jako pierwsza w Polsce. Obecnie na Farmie jest ponad 100 sztuk strusi w różnym wieku. Przygoda dla dzieci ale i dla dorosłych bo można zamówić na miejscu jajecznicę ze strusiego jaja. Wystarczy nawet dla najbardziej głodnego.

Muzeum Hymnu w Będominie. W XVIII w. Będomin należał do Piotra Wybickiego. Zachował się jego dworek, w którym 29 IX 1747 r. urodził się Józef Wybicki, poseł, dyplomata, współpracownik
gen. H. Dąbrowskiego przy organizacji legionów, dla których napisał w 1797 r. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, dzisiejszy hymn narodowy. Obecnie w dworku znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Prezentuje ono biografię autora hymnu, epokę w której żył i dzieje "Mazurka Dąbrowskiego". Jest to jedyne Muzeum Hymnu w Polsce.

Skansen Kolejowy w Kościerzynie. Zgromadzono tu stare parowozy, wagony kolejowe a także już wycofane z ruchu lokomotywy spalinowe i elektrowozy. Można wsiąść i przez chwilę spełnić dziecięce marzenia zostania kolejarzem.

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Najstarszym muzeum kaszubskim a jednocześnie pierwszym skansenem w Polsce jest to we Wdzydzach Kiszewskich założone w 1906 roku przez Teodorę i Izydora Gulgowskich. Wiatraki, kuźnie, tartaki i kaszubskie zagrody kuszą swym pięknem zwiedzających. Strudzeni pożywić się mogą w zachowanej karczmie.

Kalwaria w Wielu. Jej budowę nad jeziorem rozpoczął ksiądz Szydzik z Wiela w roku 1915. Dziesięć lat później została ukończona. Dziś jest miejscem rodzinnych wycieczek, które pozostawia niezatarty ślad w pamięci.

Kamienne Kręgi w Odrach. W sosnowym lesie rozrzuconych jest tu dwanaście wieńców z głazów o średnicy od 15 do 33 metrów. Obok nich jest ponad dwadzieścia kurhanów. Są to groby gockich osadników, najeźdźców ze szwedzkiej Gotlandii, którzy przybyli na Pomorze w I i II wieku. Warto zobaczyć, robią duże wrażenie a ponadto mają ponoć magiczną moc.

Kartuzy. Miasto rywalizujące z Kościerzyną o miano stolicy Kaszub. Najcenniejszym zabytkiem, którego nie można przeoczyć w wędrówce po Pomorzu jest kościół Kartuzów z przełomu XIV/XV w. Warto także odwiedzić Muzeum Kaszubskie aby poznać folklor tych ziem.

Zamek w Gniewie. Budowę zamku rozpoczęto na początku lat osiemdziesiątych XIII wieku, a zakończono w połowie wieku XIV. Zamek budowano etapami. Główny dom zakonny wzniesiono z cegły w układzie gotyckim. Jego grube mury zewnętrzne oparto na masywnych, wysokich fundamentach z nieregularnych głazów granitowych. Co roku organizowane są tu turnieje rycerskie a specjalnością zamku są średniowieczne biesiady.

Pelplin. Katedra z XIV-XVI w. o przepięknej bryle architektonicznej i wspaniałym portalu północnym. Wnętrze kryje bardzo bogate wyposażenie z XIV-XX w., m. in. olbrzymi ołtarz główny z 1623-40 r. i kilkanaście innych z bogactwem rzeźby i malowideł, a ponadto gotyckie i barokowe stalle, wielką ilość dzieł rzemiosła artystycznego, w tym złotniczych, cennych tkanin. Klasztor z XIII/XIV w. częściowo tylko zachowany i przebudowany; ocalał kapitularz, krużganki i kilka sal z dawnych wieków. Przechowuje się w jego wnętrzu liczne obrazy i rzeźby, a w bibliotece egzemplarz Biblii Gutenberga, jeden z 45 zachowanych na świecie, starodruki, rękopisy z XII-XVI w.