Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest NEPTUN Maria Buzalska z siedzibą Orle 35, 83-420 Liniewo

Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji , oraz świadczenia usług noclegowych i wędkarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług noclegowych będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ośrodek wędkarski.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
firmom świadczącym obsługę prawną;
firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.


W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie ośrodka, lub za pomocą skrzynki mailowej neptun@lowisko-piaseczno.pl