Powierzchnia jeziora wynosi 20 h. Jezioro ma silnie wydłużony kształt. Długość jeziora wynosi 1050m, a największa szerokość 330 m. Długość linii brzegowej wynosi 2350 m. Największa głębokość to 43,5m, a średnia to 13,1m. Dno jeziora w dużej części jest piaszczyste. Brzegi jeziora w 70% porasta las, a w 30% park. Wokół linii wodnej rosną 80 - 120 letnie dęby, buki, brzozy oraz olchy. Linia brzegowa słabo rozwinięta. Przezroczystość wody 4m. Litoral dochodzi do głębokości 5m mając w swym zasięgu 2% powierzchni. Roślinność zanurzona ciągnie się wąskim paskiem wzdłuż całej długości linii brzegowej. Występująca roślinność to: moczarka kanadyjska, wywłucznik i rogatek.